Zkouším nový septum feed dle N2UO / I am starting to test new septum feed N2UO

14.02.2013 18:41

Osmého února jsem namontoval nový septum feeed dle N2UO. Dle prvních poznatků se zdá být perfektní. Je určen pro paraboly s f/D 0,5. Moje parabola má f/D 0,48 a tak si spolu rozumnějí. Ještě se chystám na drobné úpravy. Fotografie z výroby jsou v části "moje konstrukce".

From the eighth of February using new septum feed N2UO. According to the first findings seems to be very good. t is for dishes with f/D 0,5. My dish has 0,48. Together it is working well. Photos from production is in the part "my construction".

Emil